La conseqüència que pateixen els pacients d’UCI que desenvolupen sedació difícil

Gairebé la meitat dels pacients d'UCI que desenvolupen sedació difícil presenten depressió lleu als sis mesos de l'alta. Així ho ha determinat l'estudi 'Trastorns Psicoemocionals a l'alta en pacients que desenvolupen sedació difícil a l'UCI' de la infermera del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona (CODITA), Diana Gil, que ha analitzat el perfil dels pacients que han desenvolupat sedació difícil, determinant la prevalença de símptomes d'ansietat, depressió i trastorn de l'estrès posttraumàtic.

 

La mostra va ser de 327 pacients, majoritàriament homes (71,3%) i amb una edat mitja de 60 anys. Setanta-nou persones (24,5%) van desenvolupar sedació difícil, davant les 248 (75,8%) que no ho van fer. El primer grup era majoritàriament del sexe masculí, més jove (mitjana de 55 anys) i menys greu que el segon. Gairebé el 50% dels pacients van presentar hàbit tabàquic i consum d'alcohol de risc. Pel que fa al consum de substàncies psicoactives i de psicotròpics prescrits, els pacients que van desenvolupar sedació difícil presentaven un major consum anterior al seu ingrés que els pacients que no la van desenvolupar.

 

 

Els pacients que van presentar més variabilitat del nivell de sedació al llarg del dia, van requerir l'ús de més d'un sedant simultàniament (68,8% en sedació difícil envers un 31,1% dels que no la van desenvolupar) i van estar sedats una mitjana de 197h més. Pel que fa als trastorns psicoemocionals, s'observa que els símptomes compatibles amb ansietat, depressió i estrès posttraumàtic són més freqüents al mes de l'alta de la UCI en el grup de sedació difícil, on el percentatge de trastorns psicoemocionals va ser més gran en general.

 

Una malaltia potencialment mortal

“Els pacients ingressats en una UCI pateixen una malaltia potencialment mortal que els indueix una resposta intensa en l'àmbit psicològic, l'impacte emocional d'aquesta experiència pot tenir repercussions negatives durant la recuperació del pacient com demostra el fet que l'ansietat, la depressió i els símptomes d'estrès posttraumàtic, que són més freqüents entre els supervivents de cures crítiques que entre la població general” explica Gil.

 

Per això, segons els resultats, més de la meitat (56,2%) del tots els pacients ingressat a UCI van presentar símptomes compatibles amb ansietat psíquica al mes d'haver-los donat l'alta, el 39,3% als 3 mesos i el 31,3% als 6 mesos. Igualment, el 52,8% de la cohort completa va presentar símptomes compatibles amb depressió al mes d'abandonar l'UCI mentre que el 25% dels pacients van presentar nivells de depressió considerats normals o lleus.