Comencen a multar les 50 càmeres que controlen l’ús del cinturó

Imatge de recurs d'una carretera amb un fort trànsit de vehicles. | CatalunyaDiari.cat

 

Els conductors que des d'avui circulin sense cinturó de seguretat i siguin captats per alguna de les 50 primeres càmeres que la Direcció general de trànsit (DGT) té instal·lades en carretera per controlar l'ús d'aquest dispositiu rebran al seu domicili la corresponent denúncia. En un comunicat, la DGT assenyala que aquesta mesura és la continuació de l'acció duta a terme en els dos mesos anteriors, en què l'entitat espanyola ha enviat únicament una carta informativa als conductors, però no han estat multats.

 

Tràfic ha enviat 331 cartes informatives a aquells conductors que han estat captats sense cinturó, ja que només s'envien les fotos que no ofereixen cap dubte sobre el no ús del dispositiu de seguretat, què cosa suposa una garantia per al ciutadà. Les imatges captades per les càmeres, afegeix la DGT, estan sotmeses a un «sever control de qualitat» i són enviades cada dia al Centre de Tractament de Denúncies Automatitzades, on un programari dissenyat específicament per a això revisarà les fotografies, monitorant automàticament, mitjançant les tècniques de visió artificial, l'ús del cinturó de seguretat per part del conductor.

El mateix programari descartarà aquelles fotografies en què es detecti que el conductor fa ús o no d'aquest element. Les imatges en què el programari no identifica el cinturó de seguretat passen a ser revisades manualment per dos operadors, que descarten totes aquelles fotografies sobre què pogués existir algun dubte sobre l'ús del dispositiu.

Després del visionat manual que es realitza al Centre de Tractament de Denúncies Automatitzades, la imatge és enviada a la Prefectura provincial de trànsit corresponent, on es torna a comprovar manualment per iniciar després el corresponent procediment sancionador. El titular del vehicle rebrà al seu domicili un requeriment perquè identifiqui al conductor que apareix en les fotografies que se li adjunten.

Si en la fotografia apareix un copilot, es procedeix a pixelar la cara d'aquest, de manera que aquesta persona no sigui identificada. Una vegada identificat el conductor, es procedeix a l'enviament de la denúncia, que suposa una multa econòmica de 200 euros i la detracció de 3 punts. En cas que el titular no identifiqui a la persona que condueix, es genera un nou expedient sancionador per no identificar al conductor.

Les 50 càmeres són les primeres a funcionar, ja que progressivament entraran en funcionament la resta fins a un total de 227. També hi haurà un termini informatiu de 2 mesos previ a la denúncia. El 60 per cent de les càmeres estan situades en vies convencionals, que són les que registren major accidentalitat i sinistralitat, i el 40 per cent restants en vies d'alta ocupació.