Les Borges aprova noves bonificacions per garantir el lloguer social

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de les Borges Blanques d’aquest dijous, 27 d’octubre, ha aprovat, amb els vots a favor de l’Equip de Govern i els vots en contra de l’oposició, la modificació de set ordenances fiscals, de les 31 que hi ha al consistori.

 

Serviran, entre altres coses, per afegir una bonificació del 95% de l’IBI als habitatges destinats al lloguer social, per sumar una bonificació del 90% de l’ICIO per les construccions que afavoreixin l’accés de les persones amb mobilitat reduïda, i per garantir la gratuïtat de la recàrrega de vehicles elèctrics per a les persones empadronades a les Borges fins a finals del 2023. Igualment, el Ple d’aquest dijous ha servit per aprovar la introducció de noves millores a l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, que ja es troba en la recta final de la seva construcció.

▶ TELEGRAM LLEIDADIARI: Ara també podeu rebre les notícies de LleidaDiari a través del canal de Telegram. Punxa aquí!

Bonificacions en l’IBI i en l’ICIO

Pel que fa a les ordenances, en primer lloc, la sessió ha servit per aprovar una modificació en l’ordenança fiscal número 1, que regula l’Impost sobre béns immobles (IBI), i, en aquest sentit, s’introduirà una bonificació del 95% de la quota per als béns immobles destinats al lloguer social. Es tracta d’una bonificació que s’afegeix, a iniciativa de l’Ajuntament, amb l’objectiu de facilitar aquest tipus de lloguer al municipi, i és una mesura més per tal de garantir un habitatge a les persones més vulnerables.

 

En segon lloc, s’ha aprovat una modificació de l’ordenança número 5, que regula l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que servirà per afegir noves exempcions i bonificacions fiscals. En aquest sentit, sumaran bonificacions les obres que siguin declarades pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació. En aquest sentit, el percentatge de bonificació passa del 70 al 80% en el cas que l’actuació s’executi sobre un bé titularitat d’una entitat de caràcter públic i del 65 al 80% en cas que sigui una entitat privada sense ànim de lucre, mentre que es manté un 35% de bonificació quan l’actuació s’executi sobre un bé titularitat d’una persona o entitat diferent d’aquestes.

 

Igualment, el consistori afegirà una bonificació del 90% a les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades amb mobilitat reduïda, i la mateixa bonificació per a les construccions, instal·lacions i obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Recàrrega dels vehicles elèctrics gratuïta per al veïnat fins a finals del 2023

En tercer lloc, el Ple de les Borges ha donat llum verda a una modificació de l’ordenança número 31, que és la que regula el preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics a les estacions públiques, com la que hi ha al Terrall. La seva aprovació servirà per establir el preu públic, de 0,40 €/kWh, per a totes les persones que en vulguin fer ús, i també per eximir del pagament d’aquest preu a totes les persones empadronades a les Borges que siguin titulars de vehicles elèctrics o híbrids, fins al dia 31 de desembre de 2023.

Redefinició de l’organització del CEI

En quart lloc, el Ple també ha donat llum verda a diverses modificacions en l’ordenança número 27, que permetran redefinir l’organització del Centre d’Empreses Innovadores. Es modifica el preu de l’arrendament, que passarà a tenir un cost fix de 4 euros el metre quadrat durant els 3 primers anys, i un euro addicional per metre quadrat en les pròrrogues. També es modifica el temps total que es pot tenir arrendat un espai, que esdevindrà indefinit en cas que el centre no tingui llista d’espera. Les modificacions també serviran per redefinir el cost del lloguer de sales per empreses externes, i altres preus com el de la neteja dels mòduls.