Aprovada la nova selectivitat: T’expliquem les característiques i els criteris de correcció

El Consell de Ministres ha aprovat la nova selectivitat, per primer cop, amb unes característiques i criteris de correcció comuns per tots els territoris de l’estat espanyol. Els alumnes que es presentin a les noves PAU s’examinaran de quatre matèries obligatòries de la modalitat cursada, a més de la llengua cooficial com és el cas de Catalunya. Els estudiants que vulguin millorar la seva nota, podran examinar-se de fins a quatre assignatures més, una més que en la selectivitat actual. La normativa pretén igualar també els criteris de correcció entre comunitats autònomes prefixant un mateix criteri de revisió a tots els territoris. El nou model s’aplicarà per primera vegada a la convocatòria del juny de 2025.

 NOU NÚMERO DE WHATSAPP: T’enviem les notícies més importants de Lleida al WhatsApp totalment gratis. Punxa aquí!

Els alumnes s’examinaran obligatòriament de llengua i literatura castellana, llengua estrangera, la matèria específica de la modalitat i d’història o de filosofia. A més de llengua i literatura catalana en el cas de Catalunya o les comunitats on hi hagi llengua cooficial. Després, aquells que vulguin millorar la seva nota d’admissió, podran escollir fins a quatre assignatures més de la modalitat que han fet. Cada exercici tindrà una duració de 90 minuts, amb un descans de com a mínim mitja hora entre exàmens consecutius.

La normativa concreta les característiques bàsiques dels exercicis que componen la prova d’accés i regula uns paràmetres comuns per a l’avaluació dels alumnes. Per a cada exercici, hi haurà d’haver uns criteris objectius de correcció i qualificació prèviament aprovats. Aquests criteris inclouen la valoració de la coherència, la cohesió, la correcció gramatical, lèxica i ortogràfica dels textos produïts, així com la presentació, que suposarà almenys el 10% de la qualificació de cada pregunta o tasca que impliqui la redacció d’un text.

Pel que fa a les qualificacions, no hi ha canvis. Es farà una mitjana aritmètica de cada prova amb un valor resultant d’entre 0 i 10 punts. La nota d’accés a la universitat es calcula sumant el 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la selectivitat. A més, se sumaran les dues millors notes ponderades de les matèries que cada universitat determini pel corresponent grau.

La ministra d’Educació, Pilar Alegría, ha destacat que la selectivitat respon a la nova Llei d’educació que és més «competencial». I ha remarcat que ha sigut «àmpliament debatuda per les comunitats autònomes, per les universitats, els òrgans rectors, pels estudiants i les famílies».