S’aprova el reglament de la Comissió antifrau de la UdL

El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat el Reglament de la Comissió antifrau de la institució. L’aprovació d’aquest reglament suposa un pas més en la «promoció a la UdL d’una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu sobre qualsevol tipus d’activitat fraudulenta, que faci possible la seva prevenció i detecció, i que permeti desenvolupar procediments per facilitar-ne la investigació, la correcció i la persecució dels comportaments que transgredeixin el compliment de la normativa vigent aplicable», segons han explicat des de la gerència. 

En aquest sentit, el Consell de govern de la UdL ja va aprovar el 17 de desembre de 2021 un Pla de mesures antifrau i un Codi ètic.

 NOU NÚMERO DE WHATSAPP: T’enviem les notícies més importants de Lleida al WhatsApp totalment gratis. Punxa aquí!

La UdL habilitarà una bústia electrònica al web de la Secretaria General perquè tant els membres de la comunitat universitària com la ciutadania en general puguin denunciar una possible activitat fraudulenta. Aquest canal garanteix l’anonimat del denunciant en el tractament dels fets i, si escau, del procediment. 

La comissió pot proposar al rector l’adopció de les mesures cautelars i correctores, ja que les seves competències són merament informatives i de control i no resolutòries.

Algunes de les accions que preveu dur a terme la comissió són l’elaboració d’un mapa de risc de frau i d’un informe anual que ha de ser aprovat pel Consell; campanyes de formació i conscienciació sobre les conseqüències del frau i una autoavaluació anual del risc de frau.