Amplien el termini per la compra de 28 finques municipals a Lleida

Una de les finques a la venda

Una de les finques a la venda | LleidaDiari.cat

 

L'Ajuntament de Lleida ha ampliat el termini per a presentar ofertes per la compra d'alguna de les 28 finques municipals que té a la venda, que concloïa aquest dimecres. El nou termini acabarà el dia 5 d'octubre de 2018 a les 13.00 hores. Es tracta de 28 solars destinats a usos residencials, i que estan ubicats principalment prop dels barris de Bordeta i Magraners, al SUR 42. També estan disponibles dos terrenys als barris d'Instituts-Sant Ignasi i Ciutat Jardí. Tots ells tenen possibilitats d'edificació immediata en condicions adequades a les demandes del mercat actual.

  

  

Les finques estan situades als carrers següents:

  

  

Narcís Monturiol, 3 (UA 66), per un import de 252.482,49 euros (més IVA o la tributació aplicable).

  

  

Eucaliptus, 15 (SUR 2), per 36.033,94 euros (més IVA o la tributació aplicable).

  

  

Camí del Murri, números 152, 154, 156 i 162 (SUR 2). El preu dels diferents lots és d'uns 36.000 euros (més IVA o la tributació aplicable).

  

  

Josep Betriu, números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (SUR 42). El valor dels lots és d'entre 54.000 i 59.000 euros (més IVA o la tributació aplicable).

  

  

Josep M. Minguella, números 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (SUR 42). El preu dels lots oscil·la entre els 46.000 i els 54.000 euros (més IVA o la tributació aplicable)**.

  

  

L'adjudicació dels lots es realitzarà a qui faci la proposta més avantatjosa econòmicament per a l'Ajuntament de Lleida i, en cas d'empat, l'adjudicatari dels lots es realitzarà per sorteig. Els licitadors poden presentar proposicions a un o a diversos lots. La documentació per prendre part en aquesta contractació s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Lleida, a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (l'OMAC) situada la rambla de Ferran, número 32.

 

L'Ajuntament de Lleida té l'obligació de transmetre la propietat de la finca o finques lliures de càrregues i gravàmens, exceptuant les que estiguin expressament gravades en la descripció de les finques. Per concretar la informació de cada lot i d'aquesta 4a fase de venda de terrenys municipals us podeu dirigir a la Regidoria de Promoció i Gestió de l'Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat.