Sense Categoria

L’amiant i els perills que té per a la nostra salut

Avatar
  • octubre 25, 2018
  • 7 min read

Com que és un material molt resistent, l'amiant es fa servir sovint com a material de construcció | Cedida
 

Al llarg de diferents anys, l'amiant s'ha fet servir a nivell industrial i s'ha fabricat en quantitats molt grans, sobretot gràcies a la seva gran resistència en molts casos, un tret que per a la construcció és molt rellevant. De fet, aquest mineral es feia servir per a la fabricació d'elements tan variats com trens, cases, edificis de tota mena, filtres per a les cigarretes o assecadors per als cabells.

 

Ara bé, el pas del temps ha fet que les investigacions mostrin que l'amiant constituïa un greu perill per a la nostra salut. Tot seguit, veurem en què consisteix exactament l'amiant, on podíem trobar-lo i quines malalties s'hi poden vincular, especialment el càncer.

 

En què consisteix l'amiant o asbest?

L'asbest o amiant és un conjunt de minerals de silicat presents a la natura. De fet, hi ha un total de sis classes diferents d'amiant, que poden distingir-se en funció del cromatisme que tenen i dels seus usos per a la indústria. Són la crocidolita, el crisotil, la tremolita, l'antofil·lita, l'actinolita i l'amosita.

 

Fa milers d'anys que s'extreu aquest mineral, però no es va començar a fer servir a gran escala fins el segle XIX, quan tant els constructors com els fabricants van adonar-se de les grans propietats físiques que presentava per a la construcció de cases i edificis, de materials diversos i de mitjans de transport com avions o trens.

 

Entre aquest conjunt de propietats hi trobem la resistència a l'electricitat, a l'escalfor i al foc, la resistència a la tracció, l'absorció del so i l'assequibilitat. Per tot això, es tracta d'un mineral que es va fer servir en gran mesura a l'hora de fabricar teles, malles, reixetes, uralites i, fins i tot, guants.

 

Durant el segle següent, se'n va extendre en gran part l'ús, fins que diverses investigacions van revelar al públic els riscos que la pols d'asbest pot tenir per a la salut, en especial la vinculació que té amb determinades classes de càncer, cosa que va comportar que se'n prohibís l'ús i que es retirés de manera urgent dels llocs on estava essent utilitzat.

 

La pols d'amiant sovint s'introdueix dins de l'organisme per mitjà de la respiració. Els materials que inclouen aquest mineral com a component, de fet, normalment no es consideren perillosos si no és que alliberen fibres o pols a l'aire.

 

 

Què fa que sigui perillós per a la salut? 

Les microfibres i la pols que desprèn l'amiant, malauradament, són imperceptibles per a la vista i l'olfacte. Igualment, cal destacar que el fet d'exposar-s'hi no provoca símptomes immediats i que, per aquesta raó, no és estrany que la gent l'inhali durant molt de temps sense ser-ne conscient. 

 

Una gran quantitat d'aquestes fibres, quan s'inhalen, es queden enganxades a les membranes mucoses que tenim a la gola i al nas i, mentre que n'hi ha alguna que pot arribar-se a extreure, d'altres acaben introduint-se dins dels pulmons o del tracte digestiu.

 

Quan aquesta pols s'introdueix dins del cos, les fibres no s'arriben a dissoldre i l'organisme experimenta una gran dificultat per tal d'eliminar-les. A mesura que va passant el temps, aquesta pols pot arribar a provocar inflamacions, cicatritzacions i, fins i tot, perjudicar a nivell genètic les cèl·lules de l'organisme, a banda d'originar algunes malalties de tipus greu.

 

Aquestes afeccions vinculades amb l'asbest normalment apareixen al cap de 2 a 5 dècades després, cosa que fa que una gran part dels casos que es diagnostiquen estiguin produïts per culpa d'una exposició a l'amiant que segurament devia haver tingut lloc abans de l'aplicació de les regles de seguretat que hi ha avui.

 

No s'han determinat uns mínims d'exposició a l'asbest que puguin ser segurs per a la salut. Sigui com sigui, els efectes de l'amiant són pitjors en els casos dels individus exposats a una concentració regular o intensa d'aquest mineral durant un lapse de temps dilatat. 

 

 

L'asbest i les malalties que s'hi vinculen, com el càncer

Les investigacions ens indiquen que es podrien arribar a relacionar amb l'amiant fins a 12 malalties diverses, que poden variar des de les malalties benignes i lleus fins a les afeccions molt severes, que poden causar la mort de la persona afectada, tot i que aquestes es produeixen de manera menys habitual.

 

No tothom que s'exposa a l'asbest acaba desenvolupant alguna malaltia d'aquesta mena, però el fet d'estar-hi exposat fa que els riscos de patir-les augmentin per a tota la vida. 

 

Entre les malalties i càncers principals que es vinculen amb l'amiant hi ha:

 

1. L'asbestosi

Es tracta d'una malaltia respiratòria que és crònica i no és cancerosa, i dins de la qual les fibres s'enganxen als teixits dels pulmons originant-ne la cicatrització. Els símptomes que s'hi associen, entre altres, inclouen els problemes respiratoris i els espetecs quan es produeix la respiració. 

 

L'asbestosi avui en dia no es pot tractar i això fa que, quan l'afecció avança, es pot acabar produint una insuficiència cardíaca, cosa que la pot tornar incapacitant i, finalment, fatal. 

 

2. El mesotelioma

Aquesta classe de càncer constitueix una de les patologies més mortíferes que es vinculen amb l'amiant.

 

El mesoteli constitueix un revestiment protector en què es produeix el desenvolupament dels tumors, i pot originar-se dins del revestiment pulmonar, cardíac, estomacal o testicular. Tot i que cada classe de mesotelioma específica té uns símptomes diversos, gairebé tots els casos originen dolor abdominal o toràcic i una manca d'alè.

Aunque se relaciona con otros materiales, el amianto también se encontraba en los filtros de los cigarrillos, entre otros.

Tot i que vinculem l'asbest amb altres materials, també n'hi havia, entre altres, als filtres de les cigarretes | Cedida
 

3. El càncer de pulmó

És una de les afeccions més habituals entre els individus que van patir una gran exposició a l'amiant durant un lapse de temps llarg. 

 

Al llarg d'un bon grapat d'anys, a banda, les cigarretes tenien amiant als seus filtres i, per això, els fumadors que s'hi exposaven augmentaven encara més les possibilitats d'acabar desenvolupant un càncer de pulmó. 

 

4. El càncer de laringe

Aquesta és una altra de les afeccions perjudicials per a la salut que es vinculen amb l'amiant. S'ha pogut corroborar que hi ha una relació real entre la inhalació que se'n fa i aquesta malaltia. A banda, alguns altres factors com ara l'alcoholisme o el tabac fan que l'individu tingui més propensió a patir aquesta mena de càncer. 

 

5. El càncer d'ovaris

Diversos estudis van demostrar el 2009 que hi ha un vincle entre el fet d'estar exposat a l'amiant i el càncer d'ovaris. En les dones que se sotmetien a una exposició a l'asbest, de fet, el mineral els arribava als òrgans per mitjà del torrent sanguini, el sistema limfàtic o el tracte reproductiu.

 

 

Referències bibliogràfiques

  • Alleman, J. E. i Mossman, B. T. (1997). Asbestos Revisited. Scientific American, 277:54–57.
Avatar
Sobre l'Autor

ACN

Deixa un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *