Bones notícies: Aprovats milers d’expedients de productors afectats per les gelades

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha resolt els ajuts per a les explotacions de fruita dolça i ametlla afectades per les gelades de principis d’abril. En concret, ha aprovat 1.465 expedients que beneficiaran 16.645,09 hectàrees, amb un import de 16.625.685,40 euros. En total, es van presentar 2.015 peticions corresponents a una superfície sol·licitada de 25.821,22 hectàrees. Acció Climàtica va inadmetre 222 sol·licituds, 174 van desistir i ha denegat 154 expedients. D’acord amb l’import resolt, el Departament preveu abonar abans que acabi aquest any 15.998.904,47 euros, mentre que els 626.780,93 euros restants aniran a càrrec del pressupost del 2023.

 NOU NÚMERO DE WHATSAPP: T’enviem les notícies més importants de Lleida al WhatsApp totalment gratis. Punxa aquí!

L’objecte d’aquests ajuts és pal·liar les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions de fruita dolça i ametlla afectades per garantir-ne la viabilitat econòmica. L’ajut es fixa amb relació al grau d’afectació de cada explotació. L’àmbit d’aplicació dels ajuts se centra en municipis del Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, Garrigues, Urgell, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Pallars Jussà, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà, Anoia i Segarra.

 

Segons les bases de la convocatòria, la intensitat de l’ajut que va establir Acció Climàtica va en funció de la ubicació de l’explotació agrària, del dany sofert i de si l’explotació tenia assegurança contractada o no. L’ajut per hectàrea de cada sol·licitant es multiplica pel grau d’afectació establert en l’acta de peritatge corresponent a cada explotació. En el cas de les explotacions no assegurades aquests imports es redueixen a la meitat.

 

D’altra banda, també s’estableix un import màxim d’ajut de 100.000 euros per explotació, amb la limitació màxima del 90% de les pèrdues o del 80% de les pèrdues, si està en zones amb limitacions naturals o no, un cop restat l’import de la indemnització de l’assegurança en les explotacions assegurades.

En total, es va presentar 2.015 sol·licituds corresponents a una superfície sol·licitada de 25.821,22 hectàrees. De les sol·licituds rebudes se’n van inadmetre 222 amb una superfície sol·licitada de 1.764,82 hectàrees de fruita i 1.187,50 d’ametller, principalment pel fet que el peticionari no és agricultor professional, explotació agrària prioritària o jove, o per no tenir Declaració Agrària (DUN) presentada. Així mateix, es va desistir en el cas de 174 peticions, amb una superfície sol·licitada de 1.728,11 hectàrees de fruita i 524,42 d’ametller, en no respondre als requeriments d’aportació de documentació en el termini establert. El total de les hectàrees sol·licitades no assolien l’import de la convocatòria.

 

Finalment, Acció Climàtica ha aprovat 1.465 expedients que van sol·licitar 18.296,47 hectàrees de les quals n’ha resolt favorablement 16.645,09 hectàrees, amb un import total de 16.625.685,40 euros. En concret, 15.003.161,99 euros aniran a parar a explotacions de fruita dolça afectades (11.067,31 hectàrees), i 1.622.523,41 euros d’ametller (5.577,78 hectàrees). Les comarques de Lleida seran les principals beneficiàries. La major part d’aquestes 1.465 sol·licituds aprovades, a més de l’ajut del Departament, han rebut més de 53 milions d’euros en concepte d’indemnitzacions per part d’Agroseguro.

D’altra banda, s’han denegat 154 expedients amb una superfície sol·licitada de 1.847,19 hectàrees de fruita i 472,71 d’ametller, la gran majoria per no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o socials, o haver cobrat una indemnització d’Agroseguro per damunt del màxim auxiliable. D’acord amb l’import resolt, l’ajut a càrrec del pressupost d’Acció Climàtica del 2022 serà de 15.998.904,47 euros, mentre que la part restant de 626.780,93 euros anirà a càrrec del pressupost del 2023.

 

El Departament treballa per poder abonar abans que acabi el 2022 els imports resolts a càrrec al pressupost d’enguany, segons han indicat. Altrament, Acció Climàtica també ha resolt favorablement ajuts per valor d’uns 4 milions d’euros pel que fa a la línia destinada a cooperatives i centrals fruiteres que van patir pèrdua de producció com a conseqüència les gelades de l’abril, segons ha explicat la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés.